Văn Lang Travel họp đoàn thanh niên

Chào các bạn Đoàn thanh niên Văn Lang Travel tổ chức họp vào ngày 12/7 sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm .abnc